تبلیغات محیطی

رسانه محیطی

یکی از قدرتمندترین و قدیمی ترین روش های تبلیغاتی، تبلیغات محیطی ( بیلبورد ، استرابورد ، عرشه پل عابر و ... ) است که همیشه دارای مزیتی فوق العاده در بین سایر رسانه های تبلیغاتی بوده است. و آن این که مخاطب همواره ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده است.

شرکت تبلیغاتی نگین هزاره سوم با در انحصار داشتن تبلیغات محیطی منطقه اسلامشهر (40 عرشه پل عابر ) حجم نسبتا بالایی از مخاطبان این منطقه را پوشش می دهد. این 40 تابلو را به جهت قرارگیری در دو محور اصلی و پر تردد شهر اسلامشهر و جاده ساوه می توان به عنوان بهترین فضای تبلیغاتی اسلامشهر معرفی کرد.